Lakování Bočníkova (neboli Vopičího) stejšna.
(P.S.: Bočník se hrozně vzteká, že mu řikáme Vopice, ale on je Vopice).